среда, 23 марта 2011 г.

Невероятно но факт

Ден поцеловал БлерДен и Блер целуютсяДен любит Блер, Блер любит Дена, серебряное платье
(или Дени и Блер)
Ден целует Блер, Dan kiss Blair

Комментариев нет: